Shtëpia e regjistrimit para kopshtit

Fëmijët e moshës 4 vjeç më ose para 1 dhjetorit 2023 janë të pranueshëm për regjistrimin para kopshtit

Për ndihmë ju lutem telefononi në 315-792-2216 ose email registration@uticaschools.org

 

Paketa e regjistrimit para kopshtit