Ndërtesat & terrenet

Majkëll Ferraro

Shefi i Operacioneve
(315) 792-2231 [zyrë]
(315) 792-2260 [faks]
Email: mferraro@uticaschools.org

Tifani A. Shërbimi

Sekretar i Shefit të Operacioneve
(315) 368-6840 [zyrë]
(315) 792-2260 [faks]
Email: taservice@uticaschools.org

Dorene Brescia, mirëmbajtëse

Furnizimi qendror
(315) 368-6849 [zyrë]
(315) 792-2270 [faks]
Email: dbrescia@uticaschools.org

Mark Paciello

Foreman mirëmbajtjeje
Email: mpaciello@uticaschools.org

Dan Post

Forman i rojës
Email: dpost@uticaschools.org