Bordi i Arsimit

Bordi i Arsimit takohet të martën e katërt të çdo muaji në dhomën e bordit në ndërtesën e administratës së distriktit të shkollës Utica, 929 York Street. Ju lutem shikoni kalendarin për datat dhe orat specifike.  Bordi i Takimeve arsimore transmetohet në Channel 3 Educational Access të enjten në orën 19:00 dhe të dielën në orën 17:00.

BoardDocs - Axhendat e mbledhjeve dhe minutat

View Previous Board of Education Meetings (November 2023 - Present)

Shih mbledhjet e mëparshme të Bordit të Arsimit (Trashëgimia)

Shiko minutat e takimit të BOE

Ju lutem vini re se një draft i minutave më aktuale të takimit do të postohet 14 ditë pas datës së takimit.

Kontaktet:

Znj. Kathy Hughes
Nëpunësi i bordit
(315) 792-2078
khughes@uticaschools.org

Stephanie Lyness
Ndihmës-nëpunës i bordit
(315) 792-2079
slyness@uticaschools.org

Z. Paris Rich
Auditori i pretendimeve
(315) 368-6063
prich@uticaschools.org
 

Pyetje ose shqetësime
E-mail në vijim:
rpq@uticaschools.org

Pararegjistrimi i komenteve publike
E-mail në vijim:
publiccomment@uticaschools.org