Biznes dhe Financë

Heather Mowat

Ekzekutivi i biznesit të shkollës
(315) 792-2225
(315) 792-2299 [faks]

Documents

Kontakt

Lynn Simpson
Sekretar në Ekzekutivin e Biznesit të Shkollës
(315) 792-2225

JoAnn Giotto
Agjenti i blerjes

(315) 792-2210

Iain Conley
Treasurer

(315) 792-2240

Nicole Ferraro
Llogaritari i lartë

(315) 792-2234

Gina M. Chambrone
Nëpunësi i llogarisë

(315) 792-2244

Kimiko Thomas
Lista e pagave

(315) 792-2220

Karen Kempf
Lista e pagave
(315) 792-2220