Biznes dhe Financë

Michele Albanese

Shefi i financës
(315) 792-2225
(315) 792-2299 [faks]

Kontakt

Rebeka LaPorte
Sekretar i shefit të financave
(315) 792-2225

Xhoan Gioto
Agjent blerës
(315) 792-2210

Haylee Lallier
Thesari
(315) 792-2240

Nikol Ferraro
Mbajtësi i vjetër i librave
(315) 792-2234

Heather Taylor
Specialist i Sigurimeve
(315) 792-2218 

Sara MekKambley
Nëpunës llogarie/Listë pagese
(315) 368-6024

Erika Molina
Nëpunës
(315) 792-2232

Kimiko Tomas
Listë pagese
(315) 792-2220