Shkolla e Mesme Donovan

Kryesore: Ann Marie Palladino
DASA dhe Koordinatori i COVID-19
apalladino@uticaschools.org
Numri kryesor: 315.368.6541
Numri i faksit: 315-792-2077
Pjesëmarrja: 315-368-6547
Infermiere: 315-368-6552
Asistenti Kryesor (A-L): 315-368-6555
Këshilltar (A-L): 315-368-6553
Asistenti Kryesor (M-Z): 315-368-6544
Këshilltar (M-Z): 315-368-6554
Lidhje prindërsh: 315-368-4308

Ngjarjet e ardhshme

Ky sajt jep informacione duke përdorur PDF, vizitoni këtë link për të shkarkuar softuerin Adobe Acrobat Reader DC.