Mekinni Vento

Sipas Aktit McKinney-Vento, termi "fëmijë dhe të rinj të pastrehë" do të thotë individë të cilëve u mungon një banesë fikse, e rregullt dhe e përshtatshme gjatë natës.  Telefononi Zyrën e Programit të Studentëve preK në 315-792-2216 për ndihmë.