Burimet njerëzore

Koordinatori i DASA-s së gjerë të distriktit

Sara Klimek, Shefe e Burimeve Njerëzore

Koordinatori i DASA-s së gjerë të distriktit
Koordinatori i caktuar për dhunën në vendin e punës
(315) 792-2249
(315) 792-4885 [faks]

Ku mund të marrin më shumë informacion shkollat mbi aktin e dinjitetit?

Departamenti i Arsimit i Nju Jorkut
DASA@mail.nysed.gov
518-486-6090
www.p12.nysed.gov/dignityact

Qendra e Nju Jorkut për Sigurinë e Shkollave
scss@ulsterboces.org
845-255-8989
http://www.nyscfss.org

Kontakti:

Isiah Klark
Rekrutues mësuesish/Koordinator i DEI
(680) 219-3584

Gianna Iacone
Specialist zyre
(315) 792-2217

Sandy Som
Sekretar i Shefit të Burimeve Njerëzore
(315) 792-2249

Paw Nay Wah
Nëpunës
(315) 368-6014

Keti Paciello
Nëpunës