Shkolla e Mesme JFK

Kolin Klark
Drejtori
Koordinatori DASA
cclark@uticaschools.org

Endrju Kierpiec
Asistenti Kryesor (A-L)
akierpiec@uticaschools.org
315.368.6694

Uilliam Smithi
Asistenti Kryesor (M-Z)
wsmith@uticaschools.org
315.368.6688

Ngjarjet e ardhshme

MAR
24
MAR
27
MAR
28
MAR
29
MAR
30
MAR
31
APR
3
APR
4
APR
5
APR
6

Ky sajt jep informacione duke përdorur PDF, vizitoni këtë link për të shkarkuar softuerin Adobe Acrobat Reader DC.