Shkolla e Mesme JFK

Colin Clark
Kryesore
Koordinatori i DASA
cclark@uticaschools.org

Andrew Kierpiec
Asistenti kryesor (A-L)
akierpiec@uticaschools.org
315.368.6694

Andrew DeJesus
Asistent Drejtor (M-Z)
adejesus@uticaschools.org
315.368.6688

JFK Raider Logo

Ngjarjet e ardhshme

FEB
29
MAR
1
MAR
4
MAR
5
MAR
6
MAR
7
MAR
8
MAR
11
MAR
12

Ky sajt jep informacione duke përdorur PDF, vizitoni këtë link për të shkarkuar softuerin Adobe Acrobat Reader DC.