Shkolla fillore e gjeneralit Herkimer

William Smith Jr.
Drejtori
Koordinatori DASA
wsmith@uticaschools.org
Numri kryesor: 315.368.6600
Faksi kryesor: 792.2034

Ngjarjet e ardhshme

Na vjen keq, nuk u gjetën ngjarje për këtë kalendar.

Ky sajt jep informacione duke përdorur PDF, vizitoni këtë link për të shkarkuar softuerin Adobe Acrobat Reader DC.