Shtëpia e regjistrimit

Regjistrimi i studentëve 

Regjistrimi qendror po pranon aktualisht emërimet në person.
Për të caktuar një takim, ju lutem telefononi: 315-368-6960
registration@uticaschools.org

Edward Simpson
Administrator
Telefoni: 315-368-6070
Numri i faksit: 315-624-9322
esimpson@uticaschools.org

Koliel Parker
Sekretar i Administratorit
kparker@uticaschools.org

Erika Irbi
Tipist
eirby@uticaschools.org

Rruga 929 York
Utica, NY 13502

Orët e operacionit:
E hënë - e premte
8:30 AM - 4:00 PM

Studentë në një klasë

Paketa e regjistrimit 

Udhëzime për regjistrimin e regjistrimit