Informacione për zgjedhjet

Vrapimi për bordin e shkollës

Kandidatët për zgjedhje në Bordin e Arsimit mund të marrin informacion dhe peticione në Zyrën e Nëpunësit të Bordit të Qarkut të Shkollës së Qytetit të Utikës, Ndërtesa e Administratës që ndodhet në 929 York Street, Utica, NY 13502, midis orëve 8:00 dhe 16:00 duke filluar nga 1 mars 2024.

Me urdhër të Bordit të Arsimit
Keti Hjuxhs, nëpunëse e bordit
Ndërtesa administrate
Rruga 929 York
Utica City School District, Utica, NY 13502

 

Seanca përfundimtare e buxhetit të shkollës së Utikës nuk tërheq asnjë koment publik, Rome Sentinel, Mike Jaquays