Informacione për zgjedhjet

Vrapimi për bordin e shkollës

Ku të votojmë

A jam i regjistruar?

Kandidatët për zgjedhje në Bordin e Arsimit mund të marrin informacion dhe peticione në Zyrën e Nëpunësit të Bordit të Distriktit të Shkollës së Qytetit Utica, Ndërtesa e Administratës e vendosur në 929 York Street, Utica, NY 13502, midis orëve të orës 8:00 të mëngjesit dhe 16:00 duke filluar nga 1 marsi 2023.

Me urdhër të Bordit të Arsimit
Keti Hjuxhs, nëpunëse e bordit
Ndërtesa administrate
Rruga 929 York
Utica City School District, Utica, NY 13502