Qarku i shkollës së qytetit të Uticës

 

Z. Steven Falchi

Mbikqyrës i përkohshëm i shkollave
Zyra: 315.792.2222

 

Lajme > Njoftime

UTICA CITY SCHOOL DISTRICT DIGITAL EQUITY SURVEY Kliko më lart për të marrë sondazhin. Di...

Bordi i Arsimit i Qarkut Shkollor të Qytetit të Uticës i shpreh mirënjohjen e sinqertë zotit ...

Këshilli i Arsimit i Distriktit shkollor të qytetit të Uticës njoftoi emërimin e përkohshëm o...

Njoftim Axhenda e mbledhjes së posaçme Shënim: Takimi special fillon në orën 17:30....

Ngjarjet e ardhshme

JUN
13

Regjents review with Mrs. HennessyLivestream LinkFlyer

JUN
15

Regjentët shqyrtojnë me Z. BertrandLivestream LinkFlyer

JUN
15

Regjents review with Mr. CostanzaLivestream LinkFlyer

JUN
21

Regjentët rishikojnë me Z. EramoLivestream LinkFlyer

Shkollat tona

DEKLARATA E VIZIONIT TË KRAHINËS

Nxënësit e distriktit të shkollës së qytetit të Uticës do të arrijnë njohuritë, aftësitë dhe karakterin e nevojshëm për t'u bërë anëtarë produktivë të shoqërisë. 

Ky sajt jep informacione duke përdorur PDF, vizitoni këtë link për të shkarkuar softuerin Adobe Acrobat Reader DC.