Minutat

Minutat e mbledhjes së Këshillit të Arsimit

Ju lutem vini re se një draft i minutave më aktuale të takimit do të postohet 14 ditë pas datës së takimit.

June 13, 2024 Special Meeting Minutes (Executive Session)

June 10, 2024 Special Meeting Minutes (Executive Session)

June 5, 2024 Special Meeting Mintues (Executive Session)

May 22, 2024 Special Meeting Minutes (Election Results)

May 22, 2024 Special Meeting Minutes (Acceptance of Election Results)

15 Maj 2024 Procesverbal i Mbledhjes Speciale

15 Maj 2024 Procesverbali i rregullt i mbledhjes

7 Maj 2024 Procesverbali i Dëgjimit të Buxhetit

7 Maj 2024 Procesverbali i Mbledhjes Speciale

16 Prill 2024 Votimi vjetor i buxhetit të BOCES Procesverbali i mbledhjes së posaçme 

15 Prill 2024 Minutat e mbledhjes speciale (Seanca Ekzekutive)

15 Prill 2024 Procesverbali i rregullt i mbledhjes

26 Mars 2024 Procesverbali i Mbledhjes Speciale (Seanca Ekzekutive)

26 Mars 2024 Procesverbali i rregullt i mbledhjes

5 Mars 2024 Minutat e mbledhjes speciale (Seanca Ekzekutive)

5 Mars 2024 Procesverbal i Mbledhjes Speciale

13 Shkurt 2024 Procesverbali i rregullt i mbledhjes

13 Shkurt 2024 Procesverbali i Mbledhjes Speciale (Seanca Ekzekutive)

23 Janar 2024 Procesverbali i Mbledhjes Speciale (Seanca Ekzekutive)

23 Janar 2024 Procesverbali i rregullt i mbledhjes

19 Dhjetor 2023 Procesverbali i Mbledhjes Speciale (Seanca Ekzekutive)

19 Dhjetor 2023 Procesverbali i rregullt i mbledhjes

27 Nëntor 2023 Procesverbali i Mbledhjes së Posaçme (Seanca Ekzekutive)

27 Nëntor 2023 Procesverbali i Mbledhjes Speciale

21 Nëntor 2023 Procesverbal i Mbledhjes Speciale(Sesioni Ekzekutiv)

21 Nëntor 2023 Procesverbal i Mbledhjes Speciale

14 Nëntor 2023 Procesverbal i Mbledhjes Speciale

14 Nëntor 2023 Procesverbal i Mbledhjes Speciale (Seanca Ekzekutive)

6 Nëntor 2023 Procesverbal i Mbledhjes Speciale 

24 Tetor 2023 Procesverbali i Mbledhjes Speciale

24 Tetor 2023 Procesverbali i Mbledhjes Speciale (Seanca Ekzekutive)

17 Tetor 2023 Procesverbal i Mbledhjes Speciale

10 Tetor 2023 Procesverbal i Mbledhjes Speciale

10 Tetor 2023 Procesverbali i Mbledhjes Speciale (Seanca Ekzekutive)

26 Shtator 2023 Procesverbali i Mbledhjes Speciale

26 Shtator 2023 Procesverbali i rregullt i mbledhjes

18 Shtator 2023 Procesverbal i Mbledhjes Speciale

18 Shtator 2023 Procesverbali i Mbledhjes Speciale (Seanca Ekzekutive)

22 Gusht 2023 UCSD Emergency Remote Learning Plan Minutes

22 Gusht 2023 Procesverbal i Mbledhjes Speciale

22 Gusht 2023 Procesverbali i rregullt i mbledhjes

14 Gusht 2023 Procesverbal i Mbledhjes Speciale

8 Gusht 2023 Procesverbali i Mbledhjes Speciale

25 Korrik 2023 - Kontrata për Përsosmëri 23-24 Dëgjesa Publike

25 Korrik 2023 Procesverbali i Mbledhjes Speciale

25 Korrik 2023 Procesverbali i rregullt i mbledhjes

6 Korrik 2023 Procesverbali i Mbledhjes Organizative

30 Qershor 2023 Procesverbal i Mbledhjes Speciale

27 Qershor 2023 Procesverbali i Mbledhjes Speciale

27 Qershor 2023 Procesverbali i rregullt i mbledhjes

22 Qershor 2023 Procesverbal i Mbledhjes Speciale

23 Maj 2023 Procesverbali i Mbledhjes Speciale

23 Maj 2023 Procesverbali i rregullt i mbledhjes

17 maj 2023 Rezultatet e zgjedhjeve canvass

11 maj 2023 Minuta e takimit special 1

11 Maj 2023 Minuta e takimit special 2

9 Maj 2023 Minuta e Mbledhjes Speciale 1

9 Maj 2023 Minuta e takimit special 2

25 Prill 2023 Procesverbal i Mbledhjes Speciale

25 Prill 2023 Procesverbali i rregullt i mbledhjes

18 Prill 2023 Procesverbali i Mbledhjes së Prezantimit të Buxhetit

28 mars 2023 Minuta mbledhje speciale

28 mars 2023 Minutat e mbledhjeve të rregullta

28 shkurt 2023 Minutat e mbledhjes

24 janar 2023 Minutat e mbledhjes

13 dhjetor 2022 Minutat e mbledhjes

15 nëntor 2022 Minutat e mbledhjes

14 nëntor 2022 Minutat speciale të mbledhjes

25 tetor 2022 Minutat e mbledhjes

18 tetor 2022 Minuta speciale mbledhjeje

6 tetor 2022 Minuta mbledhje speciale

27 shtator 2022 Minutat e mbledhjes

23 gusht 2022 Minutat e mbledhjes

22 korrik 2022 Minutat e mbledhjes

5 korrik 2022 Minutat e mbledhjes organizative

28 qershor. Minutat e mbledhjes 2022

24 maj 2022 Minutat e mbledhjes

18 maj 2022 Rezultatet e zgjedhjeve të Canvass

3 maj 2022 Minutat e mbledhjes së dëgjimit publik

19 prill 2022 Minutat e mbledhjes

22 mars 2022 Minutat e mbledhjes

15 shkurt 2022 Minutat e mbledhjes