Minutat

Minutat e mbledhjes së Këshillit të Arsimit

Ju lutem vini re se një draft i minutave më aktuale të takimit do të postohet 14 ditë pas datës së takimit.

13 Shkurt 2024 Procesverbali i rregullt i mbledhjes DRAFT

13 Shkurt 2024 Procesverbali i Mbledhjes Speciale (Seanca Ekzekutive) DRAFT

23 Janar 2024 Procesverbali i Mbledhjes Speciale (Seanca Ekzekutive)

23 Janar 2024 Procesverbali i rregullt i mbledhjes

19 Dhjetor 2023 Procesverbali i Mbledhjes Speciale (Seanca Ekzekutive)

19 Dhjetor 2023 Procesverbali i rregullt i mbledhjes

27 Nëntor 2023 Procesverbali i Mbledhjes së Posaçme (Seanca Ekzekutive)

27 Nëntor 2023 Procesverbali i Mbledhjes Speciale

21 Nëntor 2023 Procesverbal i Mbledhjes Speciale(Sesioni Ekzekutiv)

21 Nëntor 2023 Procesverbal i Mbledhjes Speciale

14 Nëntor 2023 Procesverbal i Mbledhjes Speciale

14 Nëntor 2023 Procesverbal i Mbledhjes Speciale (Seanca Ekzekutive)

6 Nëntor 2023 Procesverbal i Mbledhjes Speciale 

24 Tetor 2023 Procesverbali i Mbledhjes Speciale

24 Tetor 2023 Procesverbali i Mbledhjes Speciale (Seanca Ekzekutive)

17 Tetor 2023 Procesverbal i Mbledhjes Speciale

10 Tetor 2023 Procesverbal i Mbledhjes Speciale

10 Tetor 2023 Procesverbali i Mbledhjes Speciale (Seanca Ekzekutive)

26 Shtator 2023 Procesverbali i Mbledhjes Speciale

26 Shtator 2023 Procesverbali i rregullt i mbledhjes

18 Shtator 2023 Procesverbal i Mbledhjes Speciale

18 Shtator 2023 Procesverbali i Mbledhjes Speciale (Seanca Ekzekutive)

22 Gusht 2023 UCSD Emergency Remote Learning Plan Minutes

22 Gusht 2023 Procesverbal i Mbledhjes Speciale

22 Gusht 2023 Procesverbali i rregullt i mbledhjes

14 Gusht 2023 Procesverbal i Mbledhjes Speciale

8 Gusht 2023 Procesverbali i Mbledhjes Speciale

25 Korrik 2023 - Kontrata për Përsosmëri 23-24 Dëgjesa Publike

25 Korrik 2023 Procesverbali i Mbledhjes Speciale

25 Korrik 2023 Procesverbali i rregullt i mbledhjes

6 Korrik 2023 Procesverbali i Mbledhjes Organizative

30 Qershor 2023 Procesverbal i Mbledhjes Speciale

27 Qershor 2023 Procesverbali i Mbledhjes Speciale

27 Qershor 2023 Procesverbali i rregullt i mbledhjes

22 Qershor 2023 Procesverbal i Mbledhjes Speciale

23 Maj 2023 Procesverbali i Mbledhjes Speciale

23 Maj 2023 Procesverbali i rregullt i mbledhjes

17 maj 2023 Rezultatet e zgjedhjeve canvass

11 maj 2023 Minuta e takimit special 1

11 Maj 2023 Minuta e takimit special 2

9 Maj 2023 Minuta e Mbledhjes Speciale 1

9 Maj 2023 Minuta e takimit special 2

25 Prill 2023 Procesverbal i Mbledhjes Speciale

25 Prill 2023 Procesverbali i rregullt i mbledhjes

18 Prill 2023 Procesverbali i Mbledhjes së Prezantimit të Buxhetit

28 mars 2023 Minuta mbledhje speciale

28 mars 2023 Minutat e mbledhjeve të rregullta

28 shkurt 2023 Minutat e mbledhjes

24 janar 2023 Minutat e mbledhjes

13 dhjetor 2022 Minutat e mbledhjes

15 nëntor 2022 Minutat e mbledhjes

14 nëntor 2022 Minutat speciale të mbledhjes

25 tetor 2022 Minutat e mbledhjes

18 tetor 2022 Minuta speciale mbledhjeje

6 tetor 2022 Minuta mbledhje speciale

27 shtator 2022 Minutat e mbledhjes

23 gusht 2022 Minutat e mbledhjes

22 korrik 2022 Minutat e mbledhjes

5 korrik 2022 Minutat e mbledhjes organizative

28 qershor. Minutat e mbledhjes 2022

24 maj 2022 Minutat e mbledhjes

18 maj 2022 Rezultatet e zgjedhjeve të Canvass

3 maj 2022 Minutat e mbledhjes së dëgjimit publik

19 prill 2022 Minutat e mbledhjes

22 mars 2022 Minutat e mbledhjes

15 shkurt 2022 Minutat e mbledhjes