Ngjitës elementar

Znj. Heather Galinski
Drejtori
Koordinatori DASA
hgalinski@uticaschools.org
Zyra kryesore: 315-368-6815
Fax: 315-724-7242
Infermierja: Dragica Xhiniç:
315-368-6503 

Ngjarjet e ardhshme

Ky sajt jep informacione duke përdorur PDF, vizitoni këtë link për të shkarkuar softuerin Adobe Acrobat Reader DC.