MLK Elementary

Xheni Sikora
Drejtori
Koordinatori DASA
jsikora@uticaschools.org
Numri kryesor: 315.368.6720
Numri i faksit: 315.792.0051

Grabitës të rinj

Ngjarjet e ardhshme

Ky sajt jep informacione duke përdorur PDF, vizitoni këtë link për të shkarkuar softuerin Adobe Acrobat Reader DC.