Standardet e mësimit të gjeneratës së ardhshme (ELA dhe matematikë)

Bordi i Regjentëve miratoi Standardet e Mësimit të Gjeneratës së Ardhshme në shtator 2017 dhe zhvilloi një afat kohor për zbatimin dhe vlerësimin e standardeve. Shfaqja është aktualisht në Fazën III (Zbatimi i plotë) dhe nxënësit e klasave 3-8 do të vlerësohen në Standardet e Ardhshme të Gjeneve në Pranverën e 2023. NYSED zhvilloi dokumente për të theksuar zhvendosjet nga Common Core në Next Gen Standards si dhe një shumëllojshmëri të burimeve të mësuesve dhe prindërve për mbështetjen e nxënësve gjatë tranzicionit.

Versionet PDF të shkarkuara të standardeve të tjera të gjeneve