Mirësevini në Zyrën e Programit mësimor dhe të mësimit

Stiven Falçi

Krye-akademik
315-792-2228

Distrikti i Shkollës së Qytetit të Uticës është i angazhuar për të ofruar një arsim të barabartë, të bazuar në standardet për çdo nxënës për të siguruar që ata janë të përgatitur për të qenë të suksesshëm në botën pas-sekondare. Njësitë kurrikulare në çdo nivel janë zhvilluar për të mbështetur mësimin në standardet përkatëse të mësimit të shtetit të Nju Jorkut.

Programi mësimor dhe mësimi

Kontaktet:

Ashley Parzych
Sekretar i Kryediplomatit
315-792-2255

Shawna Fleck
Drejtor i Testimit dhe Planifikimit
315-368-6027

Erika Shof
Drejtor i Karrierës dhe Edukimit Teknik
315-368-6042

Michelle A. Hall
CTE Administrator i Kurrikulës dhe Mbështetjes Akademike

Rachel Daughtry
Koordinatori i partnerëve të bazuar në kolegj/komunitet

Vinsent Perrotta
Drejtor i Atletikës
315-368-6950

Pamela Smoulcey
Administrator për arsimim të veçantë
315-792-2286

David Bearup
Specialist kurrikulumi
315-792-2261

Charlie Heath
Administratori i bazës së të dhënave të qarkut
315-368-6005