• Shtëpi
  • Lajme
  • Lajmet e Qarkut - Njoftim për informacionin e regjistrimit të zgjedhjeve dhe votuesve personalë

Lajmet e Qarkut - Njoftim për informacionin e regjistrimit të zgjedhjeve dhe votuesve personalë

Kliko lidhjet më poshtë për informacion lidhur me zgjedhjet e ardhshme më 16 maj 2023:

 

Njoftim për zgjedhjet vjetore (përditësuar për të përfshirë buxhetin aktual)

 

Informacione personale për regjistrimin e votuesve