• Shtëpi
  • Lajme
  • Lajmet e Distriktit - Regjistrimi i kopshtit të fëmijëve 3 prill 2023 - 12 maj 2023 nga ora 8:30 deri në 3:00 pm

Lajmet e Distriktit - Regjistrimi i kopshtit të fëmijëve 3 prill 2023 - 12 maj 2023 nga ora 8:30 deri në 3:00 pm

Qarku i shkollës së qytetit të Uticës

REGJISTRIMI I FËMIJËVE

3 PRILL 2023 DERI MË 12 MAJ 2023

 

Prindër/Kujdestarë:

Banorët e Uticës me fëmijë që janë 5 vjeç ON ose PARA 1 dhjetorit 2023 janë të zgjedhshëm për Kopshtin e Fëmijëve.

 

Regjistrimi i kopshtit do të mbahet në Regjistrimin Qendror, 929 York Street, Utica, NY 13502

Me takim: 8:30 e mëngjesit deri në 15:00

Telefononi në 315-368-6960 për të planifikuar një takim ose për më shumë informacion.

Për informacion të hollësishëm rreth procesit të regjistrimit, vizitoni ueb-faqen e Distriktit të Shkollës së Qytetit të Uticës në:

https://www.uticaschools.org/departments/registration

 

Kliko për të parë fletushkat