Qendra e Mësuesve

Misioni i Qendrës së Mësuesve të Uticës është të ndihmojë mësuesit në përmbushjen e sfidave unike të mjedisit tonë arsimor gjithnjë në ndryshim. Qendra e Mësuesit do të mbështesë mësuesit tanë nëpërmjet aktiviteteve të vazhdueshme dhe të qëndrueshme të zhvillimit të stafit, të cilat pasurojnë mësimdhënien dhe përmirësojnë mësimin për të gjithë nxënësit. Qendra do të ofrojë një mjet për shpërndarjen dhe ndarjen e praktikave dhe ideve aktuale arsimore.

Orët e Qendrës së Mësuesit:

E hënë, e mërkurë, e enjte, & e premte 11:00. deri në orën 16:00.
Të martave nga ora 11:00 e mëngjesit. deri në orën 17:00.

Kontakt

Xhejms Delitto, drejtor
Telefoni 315-368-6290

Burimet