Arsimi special

Znj. Pamela A. Smoulcey
Administrator për Shërbimet e Arsimit të Veçantë
(315) 368-6018
(315) 792-2288 [faks]

Znj. Corrina Pelkey
Administrator për Komitetin e Veçantë
Arsimi, fillore
(315) 792-2283

Samanta Li
Kryetar i CPSE-së Punonjës Social
(315) 368-6062

Colleen Doody
Daktilografist
(315) 368-6018

Michele Brennan
Sekretar
(315) 368-6017

Breana Faro
Daktilografist
(315) 368-6007

Akuila M. Batler
Daktilografist
 

Znj. Trina Falçi
Administrator për Shërbimet e Personelit të Nxënësve
(315) 368-6028

Z. Christopher Laurenzo
Administrator për Komitetin e Arsimit të Veçantë, të Mesëm
(315) 368-6066

Xhejson Stefanski
Administrator për Komitetin e Arsimit Special

Anxhela Karter
Lidhje me komunitetin e prindërve
(315) 368-6097

Lynn Esposito
Specialist Zyrash - ClearTrack, STAC
(315) 368-6003

Keli Convertino
Daktilografist
(315) 368-6002

Brenda Nikotera
Daktilografist

Debra VanNort
Stenograf, parashkollor
(315) 368-6001