Burimet njerëzore

Sara Klimek, Shefe e Burimeve Njerëzore

Koordinatori i DASA-s në zonën e gjerë të distriktit
(315) 792-2249
(315) 792-4885 [faks]

Njoftime

Ku mund të marrin më shumë informacion shkollat mbi aktin e dinjitetit?

Departamenti i Arsimit i Nju Jorkut
DASA@mail.nysed.gov
518-486-6090
www.p12.nysed.gov/dignityact

Qendra e Nju Jorkut për Sigurinë e Shkollave
scss@ulsterboces.org
845-255-8989
http://www.nyscfss.org

Kontakti:

Lori Wrobel
Specialist i Shërbimeve të Punonjësve/Sigurim Shëndetësor
(315) 792-2218

Isiah Klark
Rekrutues mësuesish/Koordinator i DEI
(680) 219-3584

Giana Iakone
Sekretar i Shefit të Burimeve Njerëzore
(315) 792-2217

Sandy Som
Sekretar i Shefit të Burimeve Njerëzore
(315) 792-2249

Lynn Simpson
Daktilografist
(315) 368-6019

Rejni Thahtoo
Nëpunës
(315) 792-2221

Paw Nay Wah
Nëpunës
(315) 368-6014

Keti Paciello
Nëpunës