Kartat e përkthyera të raportit

EnL Report Card English Template Gr 1-6 dhe Të sapoardhurit

Ju lutem ndiqni udhëzimet në TabIn e Info Shkollës të vendosur në fund të këtij fletëudhimi.

Kur të mbushësh atë fletë, do të popullojë të gjitha fletët e tjera.

ENL Report Card-Spanish

Raportoni kartat-Karen

Raporto kartat-birmani

Raportoni kartat - somali

Karta e Raportit K-6 - Somali