ENL dhe arsimi dygjuhësh

Trajnerë dygjuhësh akademikë

Znj. Khinsoe Moe
Programi RSIP
Trajner akademik (Karen, Birmani)
315-941-8458

Z. Ali Hassani
Trajner akademik (Maay Maay, Somali, Kizigua, Suahili)
315-941-6880

Znj. Monalisa Jut (Karen)
Trajner akademik
315-534-8857

Znj. Jackie Hobaica
Trajner akademik (arabisht)
315-525-0181

Znj. Brenda Soto
Trajner akademik (spanjisht)
315-795-5332

Kontakt

Z. Steven A. Falchi
Krye-akademik
Telefoni i zyrës 315-792-2228

Znj. Sharon Egigiani
Lehtësuesi i ENL-së së Qarkut
315-368-6819
seghigian@uticaschools.org