ENL dhe arsimi dygjuhësh

Trajnerë dygjuhësh akademikë

Znj. Khinsoe Moe
Programi RSIP
Trajner akademik (Karen, Birmani)
315-941-8458

Z. Ali Hassani
Trajner akademik (Maay Maay, Somali, Kizigua, Suahili)
315-941-6880

Znj. Jackie Hobaica
Trajner akademik (arabisht)
315-525-0181

Znj. Brenda Soto
Trajner akademik (spanjisht)
315-795-5332

Kontakt

Z. Steven A. Falchi
Ndihmës-mbikëqyrës i kurrikulës, udhëzimit dhe vlerësimit
P 315-792-2228/2238 F 315-792-2285

Znj. Sharon Eghigian
Lehtësuesi i distriktit ENL
315-368-6819
seghigian@uticaschools.org