Atletikë

Vinsent Perrotta

Drejtor i Edukimit Fizik dhe Atletikës
(315) 368-6950
vperrotta@uticaschools.org

Dejv Minikozzi

Athletic Manager (JFK/Donovan)
(315) 368-6684
dminicozzi@uticaschools.org

Jason Anguish

Athletic Manager (Proctor) janguish@uticaschools.org