Bordi i Arsimit

Bordi i Arsimit takohet të martën e katërt të çdo muaji në dhomën e bordit në ndërtesën e administratës së distriktit të shkollës Utica, 929 York Street. Ju lutem shikoni kalendarin për datat dhe orat specifike.  Bordi i Takimeve arsimore transmetohet në Channel 3 Educational Access të enjten në orën 19:00 dhe të dielën në orën 17:00.

Shih mbledhjet e mëparshme të Bordit të Arsimit

Shfaq minutat e mbledhjes së këshillit të arsimit

Ju lutem vini re se një draft i minutave më aktuale të takimit do të postohet 14 ditë pas datës së takimit.

Kontaktet:

Nëpunësi i bordit
Znj. Keti Hjuz
315-792-2078

Asistent Nëpunësi i Bordit
Stefania Lejs
315-792-2079

Auditim i Brendshëm
Z. Paris Rich
315-368-6063

Pyetje ose shqetësime -
Dërgo email në vijim:
rpq@uticaschools.org

Parareregistrimi i komenteve publike -
Dërgo email në vijim:
publiccomment@uticaschools.org