Lajmet e qarkut - 2023-24 Utica City School District Digital Equity Survey

UTICA CITY SCHOOL DISTRICT DIGITAL EQUITY SURVEY
Kliko më lart për të marrë sondazhin.

Udhëzuesi i pyetjes së anketës së kapitalit dixhital
Ky dokument mund të përdoret për të ndihmuar prindërit me përgjigje. 

Përkthimet: