Rreth nesh

Utica City School District shërben Utica më të madhe, ny area- përmban Proctor High School, Donovan Middle School, JFK Middle School, dhe 10 shkolla fillore. Vizioni i saj është se studentët do të arrijnë njohuritë, aftësitë dhe karakterin e nevojshëm për t'u bërë anëtarë produktivë të shoqërisë.