• Shtëpi
  • Lajme
  • Lajmet e qarkut: Axhendat e mbledhjeve të Bordit të Arsimit, Raporti i Mbiintenduesit dhe Livestream për 15 prill 2024

Lajmet e qarkut: Axhendat e mbledhjeve të Bordit të Arsimit, Raporti i Mbiintenduesit dhe Livestream për 15 prill 2024

Axhendat (BoardDocs)

Raporti i mbikqyrësve

Vimeo Livestream