• Shtëpi
  • Lajme
  • Lajmet e qarkut - Njoftim për mbledhje të Bordit të Arsimit, axhenda, raporti i mbikëqyrësit dhe livestream për 23 maj 2023

Lajmet e qarkut - Njoftim për mbledhje të Bordit të Arsimit, axhenda, raporti i mbikëqyrësit dhe livestream për 23 maj 2023

Njoftim

 

Axhenda e mbledhjeve speciale

Shënim: Mbledhja speciale fillon në orën 17:30.

 

Axhenda e rregullt e mbledhjeve

 

Raporti i mbiintenduesit (Përditësuar)

 

Livestream