• Shtëpi
  • Lajme
  • Lajmet e qarkut - Bordi i Arsimit Kanavaca speciale e votave Njoftim për mbledhje, axhendë dhe livestream për 17 maj 2023

Lajmet e qarkut - Bordi i Arsimit Kanavaca speciale e votave Njoftim për mbledhje, axhendë dhe livestream për 17 maj 2023

Njoftim

 

Axhenda

 

Livestream