• Shtëpi
  • Lajme
  • Lajmet e Qarkut - Klubi i Dramës Proktor paraqet: Ligjërisht bjonde Muzikali

Lajmet e Qarkut - Klubi i Dramës Proktor paraqet: Ligjërisht bjonde Muzikali

9 mars & 10th @ 18:30, 11 mars @ 14:00 në Auditorium Proctor HS

Biletat: Të rriturit 10 dollarë, Qytetarët e moshuar 8 dollarë, Studentët & Fëmijët 5 dollarë