Njerëzit elementarë të Xhefersonit

XHULI ADAMO

MËSUES

KEVIN AMMAN

MUS-VOCAL K-12

DINA BELMONT

MËSUES

KARLA BENET

MËSUES

GREGORY BROCKWAY JR.

MUS-INSTRUM K-12

MISHEL BRAUN

MËSUES

TANIA BRAUN

KOPSHTI

MELISA KALDUELL

PUNONJËS SOCIAL

FRANCISCA CHANDLER

ARSIMI SPECIAL

AMMIE CLARK

ARSIMI SPECIAL

DANIEL KLARK

EDUKA FIZIKE

ENDRJU KLIFORD

MUS-VOCAL K-12

NANSI KOLLINS

ARSIMI SPECIAL

ÇERI CZEPIEL

MËSUES

KREG DEON

ARSIMI SPECIAL

REBEKA ENGLER

DËGJIMI I TË FOLURIT

DENISA FURLONG

MËSUES

AMY GALIULO

MËSUES

MORIAH GILES

BASHKËSI PRINDËRSH

XHEMI GRIN

MËSUES

LISA GRIFFIN

MËSUES

DANIELA HJUZ

MUS-INSTRUM K-12

TOMAS JOSLIN

PUNONJËS SOCIAL

MARILOU KALLIES

MËSUES

SHARNA KARELUS

MËSUES

JUNHE LAWRUK

MËSUES

ANXHELA MARSDEN

MËSUES

MERISSA MARTHAGE

LIBRARIA-MEDIA

KRISTI MARTIN

DËGJIMI I TË FOLURIT

LYNDA MAZZARA

MËSUES

LISA MCLEAN-TURNER

ARSIMI SPECIAL

RENE MOOTZ

OCCTHER

TRICIA NORTON

PRINCIPAL-ELEM

RUTH PUTNI

TERAPIA FIZIKE

SARA REALS

ART MËSON K-12

LUMI RAKEEL

MËSUES

MEGAN ROBACK

MËSUES

SKOT ROGOVSKI

MËSUES

KRISTEN SAYLES

MËSUES

KIMBERLY SHACKETT

ARSIMI SPECIAL (K-1)

KORTNI SICILIANO

EDUKA FIZIKE

DEANA SIMONI

MËSUES

ANN SPINA

TERAPIA FIZIKE

JOYA SPINA

LEHTËSUES I AIS-SË

STALKERI I SIDIT

ARSIMI SPECIAL

KRISTEN TIMPANO

KOPSHTI

XHOJSI TOPER

PSIKOLO SHKOLLA

BRIANA VELLONE

ARSIMI SPECIAL

ARIANNA WIATER

MËSUES