Shkolla fillore e Xhefersonit

Tania Kalavazof
Drejtori i përkohshëm
Koordinatori DASA
tkalavazoff@uticaschools.org
Numri kryesor: 315-368-6700
Faksi kryesor: 315-732-5902

Ngjarjet e ardhshme

Ky sajt jep informacione duke përdorur PDF, vizitoni këtë link për të shkarkuar softuerin Adobe Acrobat Reader DC.