Plani i arsimimit gjithëpërfshirës në shkollën fillore Jefferson (SCEP)

Jefferson Elementary 2022-2023 SCEP Plan