Rreth nesh

Zyra: 315-368-6700
Fax: 315-732-5902
Infermiere: 315-368- 6702
Siguria: 315-368-6712
Linja e Ndihmës së Kompjuterit
315-368-6997 ext. 9

Tania Kalavazoff
Drejtori i përkohshëm
Koordinatori i DASA