Na kontakt

JEFFERSON ELEMENTARY

 

Tania Kalavazoff / Drejtore e përkohshme

Koordinatori DASA

 

190 Booth St, Utica, NY 13502

Zyra: 315.368.6700
Faks: 315.732.5902 

Infermiere: 315.368.6702

Sigurimi: 315.368.6712 

Linja e ndihmës kompjuterike
315.368.6997 ext. 9