Lajmet elementare të Xheferson

Në Xheferson patëm konkursin e 2-të vjetor vjetor të kopertinave, për klasën e 4-të, të 5-të dhe të 6-të. ...