Për të përdorur Sorën,
Të lutem kliko lidhjen më poshtë:
https://soraapp.com/library/oneidaherkimer

Pasi të keni arritur në Sora,

  1. Kliko «Zgjidh shkollën»
  2. Thomas R. Proctor High School
  3. Shkruaj emrin dhe fjalëkalimin e shkollës që përdor për t'u futur në rrjet kur je në klasë (njësoj si google ID pa një @uticaschools.org)