Na kontakt

SHKOLLA E MESME PROKTOR

Drejtor i përkohshëm në shkollën e mesme

Ken Szczesniak / Drejtor i përkohshëm

Asistenti kryesor #1Asistenti kryesor #2Asistenti kryesor #3

ASST PRINCIPALS: KIRT BROEDEL, TAMMY SHARPE, MARIBETH PEDULLA, ALICIA MROZ (jo foto)

Kolazh i ndërtesës së shkollës dhe logos


Koordinatori i DASA
kszczesniak@uticaschools.org
315-368-6489

Numri i zyrës: 315.368.6400 ose 315.368.6404
Zyra e frekuentimit: 315.368.6280 ose 315.368.6282
Zyra e infermierëve: 315.368.6432 ose 315.368.6433
Faks: 315.223.4896