Na kontakt

Shkolla e Mesme e Proktorit

Numri i zyrës: 315.368.6400 ose 315.368.6404
Pjesëmarrja office: 315.368.6280 ose 315.368.6282
Zyra e Infermierëve: 315.368.6432 ose 315.368.6433

Ken Szczesniak
Drejtor i përkohshëm
Koordinatori DASA
315-368-6489
Fax: 315-223-4896