Synimet & misioni

Vizioni ynë

Të sigurojë një arsim me cilësi të lartë që është i arritshëm për të gjithë studentët në një mjedis të sigurt dhe të rregullt në mënyrë që ata të kenë njohuritë, aftësitë dhe kompetencat e nevojshme për të qenë kolegji dhe karriera gati.