Kalendari i shkollës së mesme Proctor

Zgjidh kalendarët shtesë për të shfaqur ngjarjet e tyre:
Kalendarët e zgjedhur (kliko për të deselect):

Qershor 2024 Jun 2024

Zgjidh Kalendarët:
E diel
E hënë
E martë
E mërkurë
E enjte
E premte
E shtunë
1

1 qershor e shtunë

2

2 qershor e diel

3

3 qershor e hënë

4

4 qershor e martë

Shkolla e Mesme e Proktorit

Provimet e regjentëve

E martë, 4 qershor Veprimtaria gjithëditore

Shto eventin në kalendarin tim

Shkolla e Mesme e Proktorit

Provimet e regjentëve

E martë, 4 qershor Veprimtaria gjithëditore

Shto eventin në kalendarin tim

Shkolla e Mesme e Proktorit

District-Wide 5th & 6th Grade Track Meet

Tuesday, June 4 @ 9:00 am - 11:30 am

Shto eventin në kalendarin tim

5

5 qershor e mërkurë

Shkolla e Mesme e Proktorit

Mbledhje e veçantë e Bordit të Arsimit

Wednesday, June 5 @ 4:30 pm - 7:30 pm

Shto eventin në kalendarin tim

6

6 qershor e enjte

Shkolla e Mesme e Proktorit

Ceremonia vjetore e dhënies së çmimeve

E enjte, 6 qershor @ 6:00 pm - 8:00 pm

Shto eventin në kalendarin tim

7

7 qershor e premte

Shkolla e Mesme e Proktorit

Topi i seniorëve

E premte, 7 qershor @ 6:30 pm - 10:30 pm

Shto eventin në kalendarin tim

8

8 qershor e shtunë

9

9 qershor e diel

10

10 qershor e hënë

Shkolla e Mesme e Proktorit

Mbledhje e veçantë e Bordit të Arsimit

Monday, June 10 @ 12:00 pm - 5:30 pm

Shto eventin në kalendarin tim

11

11 qershor e martë

Shkolla e Mesme e Proktorit

Shavout fillon

E martë, 11 qershor Veprimtaria gjithëditore

Shto eventin në kalendarin tim

Shkolla e Mesme e Proktorit

Mbledhje e veçantë e Bordit të Arsimit

Tuesday, June 11 @ 5:00 pm - 7:00 pm

Shto eventin në kalendarin tim

12

12 qershor e mërkurë

Shkolla e Mesme e Proktorit

Punëtoria mujore e edukimit të prindërve - Gjimnazi Albany

E mërkurë, 12 qershor @ 16:00 - 18:00

Shto eventin në kalendarin tim

13

13 qershor e enjte

Shkolla e Mesme e Proktorit

Half Day In-Service (Elementary Only)

E enjte, 13 qershor Veprimtaria gjithëditore

Shto eventin në kalendarin tim

Shkolla e Mesme e Proktorit

Përfundon Shavout

E enjte, 13 qershor Veprimtaria gjithëditore

Shto eventin në kalendarin tim

Shkolla e Mesme e Proktorit

Mbledhje e veçantë e Bordit të Arsimit

Thursday, June 13 @ 4:00 pm - 9:30 pm

Shto eventin në kalendarin tim

14

14 qershor e premte

Shkolla e Mesme e Proktorit

Provimi i regjentëve

E premte, 14 qershor Veprimtaria gjithëditore

Shto eventin në kalendarin tim

Shkolla e Mesme e Proktorit

Provimet e regjentëve

E premte, 14 qershor Veprimtaria gjithëditore

Shto eventin në kalendarin tim

Shkolla e Mesme e Proktorit

Dita e Flamurit

E premte, 14 qershor Veprimtaria gjithëditore

Shto eventin në kalendarin tim

15

15 qershor e shtunë

16

16 qershor e diel

Shkolla e Mesme e Proktorit

Dita e babait

E diel, 16 qershor Veprimtaria gjithëditore

Shto eventin në kalendarin tim

17

17 qershor e hënë

18

18 qershor e martë

Shkolla e Mesme e Proktorit

Provimet e regjentëve

E martë, 18 qershor Veprimtaria gjithëditore

Shto eventin në kalendarin tim

Shkolla e Mesme e Proktorit

Half Day In-Service (Elementary Only)

E martë, 18 qershor Veprimtaria gjithëditore

Shto eventin në kalendarin tim

Shkolla e Mesme e Proktorit

Provimi i regjentëve

E martë, 18 qershor Veprimtaria gjithëditore

Shto eventin në kalendarin tim

Shkolla e Mesme e Proktorit

Mbledhje e veçantë e Bordit të Arsimit

Tuesday, June 18 @ 9:00 am - 4:00 pm

Shto eventin në kalendarin tim

Shkolla e Mesme e Proktorit

Board of Education Special Meeting / Public Hearing

Tuesday, June 18 @ 5:00 pm - 6:30 pm

Shto eventin në kalendarin tim

Shkolla e Mesme e Proktorit

Mbledhje e rregullt e Bordit të Arsimit

E martë, 18 qershor @ 19:00 - 21:00

Shto eventin në kalendarin tim

+ Të gjitha
19

19 qershor e mërkurë

Shkolla e Mesme e Proktorit

S'KA SHKOLLË

E mërkurë, 19 qershor Veprimtaria gjithëditore

Shto eventin në kalendarin tim

Shkolla e Mesme e Proktorit

Qershori

E mërkurë, 19 qershor Veprimtaria gjithëditore

Shto eventin në kalendarin tim

Shkolla e Mesme e Proktorit

Qershori (pa shkollë)

E mërkurë, 19 qershor Veprimtaria gjithëditore

Shto eventin në kalendarin tim

20

20 qershor e enjte

Shkolla e Mesme e Proktorit

Provimi i regjentëve

E enjte, 20 qershor Veprimtaria gjithëditore

Shto eventin në kalendarin tim

Shkolla e Mesme e Proktorit

Provimet e regjentëve

E enjte, 20 qershor Veprimtaria gjithëditore

Shto eventin në kalendarin tim

Shkolla e Mesme e Proktorit

Dita e parë e verës

E enjte, 20 qershor Veprimtaria gjithëditore

Shto eventin në kalendarin tim

Shkolla e Mesme e Proktorit

Mbledhje e veçantë e Bordit të Arsimit

Thursday, June 20 @ 9:00 am - 2:00 pm

Shto eventin në kalendarin tim

21

21 qershor e premte

Shkolla e Mesme e Proktorit

Provimet e regjentëve

E premte, 21 qershor Veprimtaria gjithëditore

Shto eventin në kalendarin tim

Shkolla e Mesme e Proktorit

Provimi i regjentëve

E premte, 21 qershor Veprimtaria gjithëditore

Shto eventin në kalendarin tim

Shkolla e Mesme e Proktorit

Piknik i lartë

E premte, 21 qershor @ 12:30 pm - 2:30 pm

Shto eventin në kalendarin tim

22

22 qershor e shtunë

23

23 qershor e diel

24

24 qershor e hënë

Shkolla e Mesme e Proktorit

Provimet e regjentëve

E hënë, 24 qershorngjarje gjithëditore

Shto eventin në kalendarin tim

Shkolla e Mesme e Proktorit

Provimi i regjentëve

E hënë, 24 qershorngjarje gjithëditore

Shto eventin në kalendarin tim

25

25 qershor e martë

Shkolla e Mesme e Proktorit

Provimet e regjentëve

E martë, 25 qershor Veprimtaria gjithëditore

Shto eventin në kalendarin tim

Shkolla e Mesme e Proktorit

Provimi i regjentëve

E martë, 25 qershor Veprimtaria gjithëditore

Shto eventin në kalendarin tim

26

26 qershor e mërkurë

Shkolla e Mesme e Proktorit

Dita e vlerësimit të regjentëve

E mërkurë, 26 qershor Veprimtaria gjithëditore

Shto eventin në kalendarin tim

Shkolla e Mesme e Proktorit

Dita e fundit për të gjithë studentët

E mërkurë, 26 qershor Veprimtaria gjithëditore

Shto eventin në kalendarin tim

Shkolla e Mesme e Proktorit

Provimet e regjentëve

E mërkurë, 26 qershor Veprimtaria gjithëditore

Shto eventin në kalendarin tim

Shkolla e Mesme e Proktorit

Provimi i regjentëve

E mërkurë, 26 qershor Veprimtaria gjithëditore

Shto eventin në kalendarin tim

Shkolla e Mesme e Proktorit

Dita e fundit për studentët

E mërkurë, 26 qershor Veprimtaria gjithëditore

Shto eventin në kalendarin tim

27

27 qershor e enjte

Shkolla e Mesme e Proktorit

Dita e fundit për mësuesit

E enjte, 27 qershor Veprimtaria gjithëditore

Shto eventin në kalendarin tim

Shkolla e Mesme e Proktorit

Dita e fundit për mësuesit

E enjte, 27 qershor @ 8:00 am - 8:30 am

Shto eventin në kalendarin tim

28

28 qershor e premte

Shkolla e Mesme e Proktorit

Diplomimi në Shkollën e Mesme

E premte, 28 qershor @ 4:00 pm - 7:00 pm

Shto eventin në kalendarin tim

Shkolla e Mesme e Proktorit

Diplomimi në Shkollën e Mesme

E premte, 28 qershor @ 4:00 pm - 7:00 pm

Shto eventin në kalendarin tim

29

29 qershor e shtunë

30

30 qershor e diel