Mesazhi i drejtorit

Të dashur prindër/kujdestarë dhe proktorë të komunitetit të shkollave të mesme,

Në emër të fakultetit dhe stafit në shkollën e mesme Thomas R. Proctor, dua t'ju uroj mirëseardhjen në shkollën tonë dhe në faqen e internetit të shkollës sonë.

Në Shkollën e Mesme Proktor, ne përqafojmë popullsinë tonë të ndryshme studentore, dhe mbetemi të fokusuar dhe të angazhuar për t'u ofruar të gjithë nxënësve tanë arsimin me cilësi më të lartë.

Së bashku me një përzgjedhje të gjerë të kurseve, ne ofrojmë një bollëk të mundësive jashtëshkollore të cilat janë në dispozicion për të pasuruar përvojën e shkollës së mesme të nxënësve tanë.

Ndërsa përpiqemi të përmbushim nevojat akademike dhe social-emocionale të çdo studenti, mezi presim të ndërtojmë një partneritet midis shtëpisë dhe shkollës.  Ne falënderojmë familjet e nxënësve tanë për mbështetjen tuaj të vazhdueshme, dhe shpresojmë se së bashku, ne mund të vazhdojmë të hapim rrugën për suksesin e ardhshëm të fëmijës tuaj.

Sinqerisht,
Ken Szczesniak
Drejtori i përkohshëm