VIZIONI

Nxënësit do të jenë të përgatitur për të qenë të suksesshëm në shkollën e mesme.

 

MISIONI

Stafi i DMS-së do të përdorë marrjen e vendimeve të nxitura nga të dhënat për të ofruar përvoja akademike sfiduese për të gjithë studentët në një mjedis të respektueshëm, të përgjegjshëm, të sjellshëm dhe të sigurt në bashkëpunim me prindërit/gardianët dhe agjencitë komunitare.