Atletikë

Dejv Minikozzi

Drejtues atletik

(315) 368-6684

dminicozzi@uticaschools.org

Vinsent Perrotta

Drejtor i Edukimit Fizik dhe Atletikës

(315) 368-6950

vperrotta@uticaschools.org