Na kontakt

Ndihmësi Kryesor (Mbiemri M-Z)
Znj. Guerrero 315.368.6544
rguerrero@uticaschools.org

Ndihmësi i Drejtorit (Mbiemri A-L)
Deanna Zegarelli 315.368.6555
dzegarelli@uticaschools.org

Lidhje me prindërit dhe me komunitetin
Znj. Frazier 315-368-4308
kfrazier@uticaschools.org

Sekretar
Znj. Polinski 315.368.6541
cpolinski@uticaschools.org

Këshilltar (Mbiemri A-L)
Znj. Racioppa 315.368.6553
jracioppa@uticaschools.org

Këshilltar (Mbiemri M-Z)
Z. Mullen 315.368.6554
mmullen@uticaschools.org

Pjesëmarrja
Znj. Priore 315.368.6547
dpriore@uticaschools.org

Mësues atendance
Znj. Kristof 315.368.6598
hkristoff@uticaschools.org

Infermiere
Znj. Garcia 315.368.6552
ngarcia@uticaschools.org

Qendra Shëndetësore e Bazuar në Shkollë
Znj. Allen 315.368.6593
Linda.Allen@UFHCinc.org

Specialist i IRT-së për Shkollën e Sigurt
Znj. Dibble 315.368.6571
adibble@uticaschools.org

Punonjësit socialë
Znj. Peters 315.368.6594
tpeters@uticaschools.org

Znj. Maldonado 315-368-6596
mmaldonado@uticaschools.org

Psikolog
Z. O. Brigano 315.368.6546
mibrigano@uticaschools.org

Zonjusha Palladino

Zonjusha Palladino, Drejtoreshë
DASA dhe Koordinatori i COVID-19
315.368.6541
apalladino@uticaschools.org