Rreth nesh

Zonjusha Palladino, Drejtoreshë

DASA dhe Koordinatori i COVID-19
(315) 368.6541
apalladino@uticaschools.org

Ndihmësi Kryesor (Mbiemri M-Z)
Zonja Guerrero (315) 368.6544
nguerrero@uticaschools.org

Ndihmësi i Drejtorit (Mbiemri A-L)
Z. Timpano (315) 368.6555
dtimpano@uticaschools.org

Sekretar
Zonja Polinski (315) 368.6545
cpolinski@uticaschools.org

Këshilltar (Mbiemri A-L)
Znj. Racioppa (315) 368.6553
jracioppa@uticaschools.org

Këshilltar (Mbiemri M-Z)
Z. Mullen (315) 368.6554
mmullen@uticaschools.org

Pjesëmarrja
Zonja Priore (315) 368.6547
dpriore@uticaschools.org

Mësuesi i pjesëmarrjes
Znj. Kristoff (315) 368.6598
hkristoff@uticaschools.org

Mësuesi i pjesëmarrjes
Znj. Lupi (315) 368.6571
clupi@uticaschools.org

Infermiere
Ms. Garcia (315) 368.6552
ngarcia@uticaschools.org

Qendra Shëndetësore e Bazuar në Shkollë
Znj. Allen (315) 368.6593
Linda.Allen@UFHCinc.org

Specialist i IRT-së për Shkollën e Sigurt
Znj. Dibble (315) 368.6571
adibble@uticaschools.org

Punonjës social
Znj. Peters 315-368.6594
tpeters@uticaschools.org

Psikolog
Z. O. Brigano (315) 368.6546
mibrigano@uticaschools.org

Udhëzime për ndërtesën tonë