Lajmet e Distriktit - Program i përballueshëm i lidhshmërisë: Përshtatshmëria për zbritje mujore të shërbimit të internetit

Program i përballueshëm lidhshmërie - Përshtatshmëri për zbritje mujore të shërbimit të internetit 

 

Fëmijët e zgjedhshëm për të marrë shërbim të lirë në shtëpi të internetit nëpërmjet Programit të Lidhjes së Përballueshme (ACP) të Komisionit Federal të Komunikacioneve (FCC) do të marrin një letër në postë.  ACP është një program federal për të ndihmuar familjet e përshtatshme të paguajnë për shërbimin e internetit. ACP ofron një zbritje mujore prej jo më shumë se 30 $ në muaj mbi shërbimin bandëgjerë dhe pajisjet shoqëruese (për shembull, një modem) për familjet e përshtatshme.  Nëse familja pjesëmarrëse zgjedh një plan të përshtatshëm që kushton 30 dollarë/muaj ose më pak, familja do ta marrë falas këtë shërbim. 

 

Për të marrë pjesë në këtë program, një kopje e letrës së pranueshmërisë duhet të shoqërojë aplikimin, pasi letra do të shërbejë si provë e pranueshmërisë. 

 

Detaje shtesë rreth ACP, duke përfshirë informacionin rreth përshtatshmërisë dhe ofruesit pjesëmarrës, mund të gjenden në www.acpbenefit.org, me telefon 877-384-2575, ose me email acpsupport@usac.org.