Vegim

Vizioni ynë është të ndjekim përparimin tonë, të bëhemi nxënës të përjetshëm dhe t'i festojmë sukseset duke i arritur synimet tona një hap pas hapi.

Misioni

Shkolla fillore e Kernanit do të ofrojë një arsim cilësor për një popullsi të ndryshme nxënësish në një mjedis pune paqësor dhe pozitiv. Studentët do të vazhdojnë të përdorin arsyetimin, shkrim-leximin, matematikën dhe aftësitë teknike për t'u bërë nxënës të përjetshëm dhe anëtarë produktivë të shoqërisë.