Rreth nesh

Telefoni: 315.368.6760
Fax: 315.792.2187
Infermiere: 315.368.6764
Qendra Shëndetësore e Shkollës: 315.368.6777

Z. Dominik Timpano
Drejtori